El-eftersyn for private boligejere og virksomheder

Hos HBO Instruments er vi uddannede ingeniører med speciale inden for elektricitet, energiteknologi og maskiner. Vi løser opgaver i alle størrelser: Vi designer og fremstiller produkter til industri og marine, og vi udfører mindre el-installationer og el-eftersyn for både private og erhvervskunder. Her kan du læse mere om, hvorfor det er vigtigt at få tjekket bygningens el-installationer.

Hvad er et el-eftersyn, og hvorfor er det vigtigt at få foretaget?

Helt basalt er et el-eftersyn en gennemgang af de elektriske installationer i boligen, hvor alle rum og bygninger tilhørende boligen med el-installationer skal gennemgås. Grunden til dette er, at du som ejeren af boligen – eller kommende ejer – er ansvarlig for tilstanden af boligens el-installationer.

Du skal have foretaget et regelmæssigt el-eftersyn, fordi det er en del af forbrugerbeskyttelsesloven. Denne lov har bl.a. til formål at beskytte forbrugere ved erhvervelse af fast ejendom. Det vil sige, at man ved en kontrol sikrer sig, at el-installationerne i boligen er korrekt udført, og at man ikke er i fare for at komme til skade ved ulovlige og brandfarlige installationer. Når du vælger de dygtige folk fra HBO Instruments er du garanteret, at dit tjek lever op til alle foreskrifter.

Gennemgang af el-installationer i din bolig

Når vi hos HBO Instruments fortager en gennemgang af din boligs el-installationer, sker det med professionel omhu og ved brug af den faglige viden og erfaring, som forventes af en autoriserede el-installatør.

Selve kontrollen udføres af vores dygtige og ansvarlige fagfolk, og ikke blot af en elektrikersvend. Dermed kan du vide dig sikker på, at personen der kontrollere din el-installation er 100 % opdateret på de gældende regler og love på området.

Gennemgangen fortages stikprøvevis, bl.a. visuelt og ved brug af en installationstester, men uden destruktive indgreb – medmindre der aftales andet.

Sådan udarbejder vi din el-installationsrapport

Efter vores fagligt ansvarlige har foretaget el-eftersynet, vil du som kunde få tilsendt en færdig el-installationsrapport. Rapporten er resultatet af gennemgangen af din bygnings/boligs el-installationer og deres tilstand.

Hvem er autoriseret til at udarbejde din el-installationsrapport?

Det er kun virksomheder med en fuld autorisation inden for el (elinstallatørvirksomheder), der kan udarbejde el-installationsrapporter. For at få denne certificering skal man leve op til autorisationskravet. Da vi hos HBO Instruments har fuld autorisation kan du vide dig sikker på, at du får den rapport der passer til lige din el-installation.

Uvildighed – hvorfor er det vigtigt?

Vi hos HBO Instruments ApS sikrer os, at vi er uvildige i vores arbejde, når der skal udarbejdes en el-installationsrapport. Det betyder rent praktisk, at vi hverken må eller vil kontrollere os selv.

Det skal forstås på den måde, at vi som el-installatører ikke må udføre installationsopgaver i en bolig og bagefter udarbejde en el-installationsrapport.

Gyldighed af rapporten

Den rapport, du modtager kort tid efter el-eftersynet, vil være gyldig i 1 år. Det er vigtigt at huske på for dig som kunde, at rapporten skal være gyldig på købstidspunktet, hvor køberen af ejendommen modtager rapporten.

HBO Instruments kan tilbyde dig:

✔︎   Den rigtige installation
✔︎   Du behøver kun én leverandør
✔︎   Ingen opgave er for stor, lille eller kompleks
✔︎   Vi er der, hvor du er og har brug for os
✔︎   Vi holder, hvad vi lover
✔︎   HBO anlæg – Holder Bare Optimalt

Produktudvikling

Hos HBO Instruments har vi specialiseret os i at udvikle konceptet til din problemstilling.

Installation

De tekniske installationer bliver stadig mere afgørende i moderne bygninger, anlæg og processer.

Maskinteknisk ingeniør rådgivning

Vi står altid klar til at hjælpe med både mekanisk konstruktion og styring.