CASE

Energirenovering af parcelhus i Hørsholm

I et parcelhuskvarter i Hørsholm lå et forfaldent 70’er hus. Med et ejerskifte og en aftale med HBO Instruments om en energioptimering blev huset hurtigt opdateret til nutidig standart.

Elinstallationer

HBO Instruments stod for dimensioneringen og projekteringen af alle elinstallationer i huset. Disse blev udført efter retningslinjerne i den nye installationsbekendtgørelse, BEK nr. 1082 af 12/07/2016, “Lavspændings-bekendtgørelsen” om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, der henviser til fælles europæiske standarder samlet i HD/DS-60364 serien.

Ved dette sikrer man sig, at der er den optimale sikkerhed i huset, som eksempelvis ved installation af SPD-beskyttelse (overspændingsbeskyttelse) og flere RCD/RCBO-moduler, til at beskytte mennesker og dyr mod at lide overlast.

Varmepumpe

For at mindske energiforbruget på opvarmning af sin bolig kan det være en ide at få installeret en varmepumpe. Varmepumper fås i mange forskellige afskygninger lige fra luft/luft, luft/vand til jordvarmepumper. Fælles for dem alle er, at de ved hjælpe af smart teknologi udnytter den varmeenergi, der skal til for at ændre et stofs fase fra væskeform til gasform og fra gasform til væskeform igen. Sagt på en anden måde kan man udnytte den varmeenergi, der er i luften udenfor og lede den indenfor selv ved meget lave temperaturer. Hvilken varmepumpe der skal benyttes afhænger af mange forskellige faktorer, så som hvilken varmekilde der er, isolering, grundens størrelse og meget mere. I Hørsholm blev det besluttet at installere en luft til vand varmepumpe fra Vølund på 6 Kw. med centralvarmevand som cirkulerende forbindelse mellem inde og ude del. Inde delen var en “alt i en” enhed hvor varmtvandsbeholder, buffertank og cirkulationspumpe er indbygget i en enhed på størrelse med et stort køleskab. Dette medfører en nemmere installation og er en meget pladsbesparende løsning.  Med denne løsning vil der ca. være en CO2 besparelse på 3200 kg/år.

Solceller

For uden el- og Luft/vandvarmepumpe installationen blev der dimensioneret og projekteret opførelse af et 3 kWP solcelle anlæg. Ved at tilslutte anlægget til samme fase som de største forbrugere, sikres det at den overskydende strøm fra solcelleanlægget overføres direkte til varmepumpen eller el-bil ladestationen, etableret i carporten.

Den optimale placering for solceller er i Danmark ca. 40 grader sydvendt hældning, men man kan typisk placere dem fra sydøst til sydvest og med en hældning fra 13-60 grader uden at reducere ydelsen væsentlig. Da solceller efterhånden er blevet så billige, kan det i et tilfælde som huset i Hørsholm, med et fladt tag, betale sig at montere solcellerne helt fladt. Det er billigere at montere en celle ekstra, for at opnå den samme kapacitet, frem for at montere solcellerne i en vinkel. På grund af den måde afregningen for overproduktion af solcellestrøm fungerer i dag, kan det bedst betale sig at bruge mest muligt af den producerede strøm med det samme i stedet for at sende det ud på strømnettet. Derfor kan det være en ide at placere solcellerne med forskellige orientering for at sprede produktionen ud over hele dagen. I Hørsholm blev det sammen med kunden besluttet at montere alle solcellerne helt fladt, da dette var den bedste løsning i forhold til monteringspris og overproduktion. Denne løsning kan benyttes hvis skygger fra andre huse eller træer er minimal.

Et solcelleanlæg kan være en god investering, hvis man selv forbruger størstedelen af strømmen, der produceres.

Hvis man antager, en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn har et forbrug på ca. 4000 kWh årligt, samt en forventet levetid for solcelleanlægget på ca. 25-30 år, vil der med en produktion på 37,5% af det årlige strømforbrug og et køb af de resterende 62,5% for 2,5 kr./kWh, være en tilbagebetalingstid på 11 år i ren besparelse af købte kWh.

kontakt os i dag