HBO 3-punkt stepregulering indjusteringsvejledning

Proportionalregulering

Når temperaturen (T)er mindre end setpunktet (SP) minus halvdelen af båndbredden (XP) er udgangen konstant on. Mellem SP – ½ XP og SP + ½XP vil udgangen skifte mellem on og off, således at forholdet mellem plustiden t(on) og pulstiden t(off) kontinuert ændres fra uendelig til nul, når T ændre sig fra proportionalbåndets nedre grænse til den øvre grænse.

Når T = SP, er t (on) = t (off) og den afgivne effekt lig 50% af den tilkoblede effekt. Cyklustiden t (on) + t (off) (standard for HBO – Instrumenter).Ved nedre båndgrænse er t (off) ca. 5 sek. Og t (on) meget længere (standard for HBO – Instrumenter). Ved øvre båndgrænse er t (on) ca.5 sek. Og t (off) meget længere (standard for HBO – Instrumenter). Afhængigt af hvor stor procentdel af effekten der skal bruges til at holde den ønskede temperatur, vil en proportionalregulering regulere T ind på en konstant temperatur mellem nedre og øvre båndgrænse. Vi får derfor en proportionalafvigelse på maximalt +/- ½ XP, og kun T = SP, hvis der netop skal bruges 50 % effekt for at holde temperaturen.

Proportional – + integralregulering

Integral ledets opgave er at fjerne proportionalfejlen. Dette opnås ved hjælp af en integrator, hvis udgangssignal styres af afvigelsen delta T = T – SP. Kun når delta T = 0 (T = SP), er integratorens udgangssignal og dermed effektafgivelsen konstant (t (on) og t (off) konstante). Integrationstiden tn er den tid, udgangssignalet ville være om at fjerne en fejl delta T, forudsat at delta T var konstant i denne tid. Hastigheden, hvormed integralledet korrigere for afvigelser fra setpunktet, er derfor proportional med afvigelsen, det vil sige, temperaturen nærmere sig setpunktet efter en eksponentialkurve, hvis stejlhed er bestemt af tn.

PID- regulering / HBO-PI regulering

Når T i længere tid har været fx. under proportional-båndet, er det ønskeligt at reguleringen begynder at regulere effekten ned tilpas tidligt til, at oversving reguleres på plads. Dette opnås normalt ved tilføjelse af et differentialled i reguleringen. Differentialleddet måler, hvor hurtigt temperaturen ændre sig og regulerer effekten herefter. Differentialleddets styrke indstilles ved hjælp af differentiationstiden td. En PID regulering er således bestemt af tre parametre: Proportionalbånd, XP Integraltid tn og Differentationstid td