Skip to main content

MHMM Hærens mandskab og materiale faciliteter Garder kasernen Høvelte

Fagtilsyn: Aksel V. Jensen Rådgivende ingeniører A/S

Projektet omfatter etableringen af tre nye bygninger bestående af to garagebygninger, hvoraf den ene er med mandskabsfaciliteter og et nyt moderne værksted. Bygningerne udgør i alt ca. 7.400 m2. Derudover etableres nye belægninger, installationer, regnvandsbassin og et perimeterhegn, som er det ydre hegn omkring selve kasernen. HBO Solutions udfører Fagtilsyn på El -og CTS-entreprisen.

Projekt Fakta

HBO: Fagtilsyn El og CTS

Areal: 7.400 m2

Dato: Forventet færdig i år 2024

Bygherre: Forsvars-ministeriets Ejendomsstyrelse 

Total rådgiver: Ingeniør’ne A/S 

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S 

Hoved entreprenør: LM Byg A/S