Pi regulering indjusteringsvejledning

Generelt

Stabil regulering opnås ved at gøre XP og tn tilstrækkeligt store. Hurtigste indregulering opnås ved ikke at gøre XP og tn større end nødvendigt.

Indstilling af Proportionalbånd XP

tn indstilles på max.. Svingninger i temperaturen med væsentlig kortere periodetid end tn skyldes nu næsten udelukkende XP. XP indstilles, således at temperaturen uden svingninger nærmer sig setpunktet eksponentielt.

Indstilling af Integraltid tn

Et hurtigere indsvingnings forløb kan evt. opnås med en mindre tn. Et enkelt lille oversving vil give den hurtigste indregulering. Svingninger forårsaget af tn vil som regel have halv periodetider af samme størrelse som tn.

Bemærk

Optimal indstilling af XP og tn gør reguleringen kritisk over for ændringer af setpunkt og belastning. Indstilling bør derfor ske under de værst tænkelige driftbetingelser (f.eks. mindste og største benyttede temperaturer. For tom ovn og for fuld ovn ). XP og tn bør desuden gøres noget større end de optimale værdier.